บริษัท ไคลเมทเชนจ์ โซลูชั่น เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเรื่องพลังงานทดแทนแบบครบวงจร เราพัฒนา ออกแบบและดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทางบริษัทเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นซึ่งมาจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและญี่ปุ่น และเรายังมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย