คำถามที่พบบ่อย

> ระบบโซล่าเซลล์ > คำถามที่พบบ่อย

วัสดุหลังคาที่ติดตั้งได้

– หลังคาสามารถติดตั้งได้แทบทุกชนิด ยกเว้นหลังคาแบบสังกะสี

เราจะรู้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟได้อย่างไร

  • สามารถดูได้ในแอปพลิเคชั่น ผ่าน Smart phone, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์

การรับประกันและการบำรุงรักษา

    CCSจะรับประกันระบบโซลล่าเซลล์ที่ 3 ปี

  • ระบบโซล่าเซลล์เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เพราะแผงและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และทุกปีจะมีน้ำฝนคอยช่วยชะล้างแผงโซล่าเซลล์โดยธรรมชาติ โดยที่ท่านลูกค้าไม่ต้องปีนไปล้างแผงบนหลังคาด้วยตัวท่านเอง

วิธีการขายไฟให้การไฟฟ้า

– วิธีการรับซื้อจะใช้ระบบ ใครยื่นก่อนได้ก่อน(First come First serve) ผ่านระบบ Online ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Grid Code ในปัจจุบัน และจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ Online ของสำนักงาน กกพ.

ควรติดตั้งแผงโซล่าไปทางทิศไหน

  • ควรหันไปทางทิศใต้ และบริเวณหลังคาจะต้องไม่มีต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางในการรับแสงแดด

คุณภาพ ดูจากอะไร?

– การลงทุนโซล่าเป็นสิ่งที่ลงทุนระยะยาว การเลือกซื้อโดยใช้ราคาเป็นหลักอาจไม่เพียงพอ ควรเลือกสินค้าและผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน