ประโยชน์ของระบบโซล่าเซลล์

> ระบบโซล่าเซลล์ > ประโยชน์ของระบบโซล่าเซลล์
  • ช่วยลดค่าไฟ โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองเพื่อมาทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
  • ในกรณีที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าในราคาพิเศษ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เจ้าของอาคาร
  • แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา และลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  • ในฤดูร้อนค่าพลังงานไฟฟ้าจะต้องใช้สูงขึ้น ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซล่าเซลล์จะช่วยลดบิลค่าไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนลง
  • รักษ์โลก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลภาวะแก่โลก
  • ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า อีกทั้งไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าไม่ได้มีราคาแพงขึ้นตามเวลา
  • เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ