หลักการทำงานของโซล่าร์

> ระบบโซล่าเซลล์ > หลักการทำงานของโซล่าร์

ระบบโซล่าเซลล์ใช้แผงโซล่าเซลล์รวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานนี้เป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้านี้สามารถใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านเช่น เครื่องปรับอากาศ,ทีวี,ตู้เย็น ฯลฯ ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซล่าเซลล์จะถูกป้อนเข้าสู่บ้านและชดเชยปริมาณไฟฟ้าที่ถูกดึงออกมาจากการไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการลดค่าไฟฟ้าในตอนท้ายของเดือน สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่กระแสไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงกลางวันจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่และสามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน

ขั้นตอนการทำงานของระบบ
แผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ได้รับจะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะกระจายกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
แบตเตอรี่จะเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงกลางวันเพื่อนำไปใช้ในช่วงเวลากลางคืน